آدرس دانشگاه : استان خراسان رضوي - شهرستان بردسكن - كيلومتر 2 جاده كاشمر بردسكن

ساختمان اداري طبقه دوم کد پستی 9681913118

آدرس پـســــت الـكــتـرونــيـكي : info@iaubc.ac.ir

تلفن هاي دانشگاه :

05155425340

05155426203

05155426207

05155426200

TELGRAM.jpg