دانشجویان جهت رزرو غذا از سامانه دانشجویی وارد شده و در بخش امور دانشجویی گزینه سلف سرویس اقدام به رزرو نمایند

ضمنا قبل از رزرو بایستی شماره دانشجویی خود را در سلف فعال و کارت شناسایی دریافت دارید